Dla biznesu

PrimaPoint program partnerski

Program partnerski PRIMAPOINT to wsparcie biznesowe w zakresie zarządzania wszystkimi obszarami serwisu blacharsko-lakierniczego, mające na celu poprawę wydajności, efektywności oraz optymalizację kosztów.

Usługi biznesowe

Benchmarking

Report Manager Pro

Auto Flow

Benchmarking

Raport danych i wskaźników warsztatowych, finansowych, wskaźników związanych z pracownikami produkcyjnymi i nieprodukcyjnymi oraz rentowność . Każdy uczestnik programu dostaje indywidualny raport z uwagami i rekomendacjami jak również anonimowe porównanie do wartości innych serwisów oraz do wartości średnich dla Polski.

Cykliczne monitorowanie wskaźników z obszarów bezpośrednio związanych z procesem likwidacji szkody. Usługa skierowana do kadry zarządzającej, która dąży do optymalizacji procesu i osiągania maksymalnej rentowności przy istniejących zasobach.

Report Manager Pro

Narzędzie niezbędne w dziale blacharsko-lakierniczym do zarządzania kosztami zużycia materiałów lakierniczych i około lakierniczych do zlecenia naprawy użytych w zleceniu naprawy. Umożliwia ewidencję zużycia materiałów lakierniczych i pomocniczych z podziałem na poszczególne zlecenia oraz na poszczególnych pracowników.

Auto Flow

Wyznaczający standardy w branży system AutoFlow® 4:G to rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem i analizowania wskaźników KPI zapewniający bogactwo informacji dostępnych po jednym kliknięciu. System AutoFlow® 4:G został zaprojektowany i stworzony z myślą o kompleksowym zarządzaniu procesami w większych warsztatach. Oferuje elastyczność i możliwość dostosowania do konkretnych wymagań , pozwala na bieżący monitoring przebiegu procesów naprawy i likwidacji szkody, umożliwiając pełne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz osiągnięcie maksymalnej efektywności pracy.

Usługi serwisowe

Optymalizacja procesu

Przygotowanie do wymagań audytowych

Efektywne zarządzanie serwisem

Zarządzanie procesem

Kontrola jakości naprawy pojazdu

Optymalizacja procesu

Weryfikacja wszystkich obszarów działu blacharsko lakierniczego:
– biuro wraz z procesem obsługi klienta
– lakiernia , blacharnia pod kątem procesu i narzędzi
– magazyn, logistyka, znaczenie w procesie
– pojazdy w trakcie oraz po naprawie
– dokumenty firmy, szkolenia, procedury

Zakończeniem działań jest podsumowanie w formie raportu wraz z zaleceniami.

Przygotowanie do wymagań audytowych

Usługa polegająca na:
– przygotowaniu serwisu do wymagań importera/ zlecającego/ cfm/ dealera
– reprezentowanie firmy podczas audytu
– odpowiednie wykorzystanie wszystkich możliwości serwisu wpływających na jakość obsługi zlecającego
– omówienie i odniesienie się do raportu audytującego
– podsumowanie działań
– cykliczna analiza założeń po audytowych

Efektywne zarządzanie serwisem

Szkolenie przeznaczone dla kierowników, obejmujące szeroki zakres analizy kluczowych parametrów mających wpływ na rentowność i wydajność serwisu. Nauka pracy na wskaźnikach, dobór kluczowych w konkretnej lokalizacji. Podczas spotkania weryfikowane są obecne narzędzia do zarządzania, udzielane wskazówki odnośnie tych które dotyczą zysku, kosztów, zasobów ludzkich, infrastruktury. Podczas szkolenia poznajemy mechanizmy motywacyjne, systemy wynagrodzeń, obniżenie kosztów utrzymując przy tym wymaganą jakość, negocjacje ze zlecającymi, koordynacja działów w firmie.

Zarządzanie procesem

Szkolenie dla mistrza lub koordynatowa mające na celu rozwinięcie wiedzy z zakresu zarządzania serwisem blacharsko-lakierniczym. Poruszane zagadnienia to m.in. zarządzanie czasem pracy ludzi oraz organizacja serwisu pozwalająca na właściwy przepływ pracy. Poznanie przez nich odpowiednich mechanizmów zarządzania i wykorzystania serwisu zarówno pod kątem zasobów ludzkich jak i potencjału serwisu.

Kontrola jakości naprawy pojazdu

Szkolenie dla mistrzów lub osoby odpowiedzialnej za kontrole jakości naprawy polegające m.in. na zwróceniu uwagi co się dzieje z dokumentacją i pojazdem na poszczególnych etapach naprawy jak i na to jak wygląda produkt finalny. W drugim dniu szkolenia omawiany jest temat wad lakierniczych tak aby pracownik: – potrafił rozpoznawać wady lakierowe na pojazdach przyjmowanych do naprawy – znał argumentację sprzedażową w kwestii dopłaty klienta do realizowanej naprawy – potrafił przygotować dokumentację zabezpieczającą interes firmy i klienta – potrafił unikać sytuacji niezasadnych kosztów

Usługi szkoleniowe

Ogranizacja biura obsługi klienta

Organizacja działu części

Efektywne wykorzystanie narzędzi kalkulacji

Ogranizacja biura obsługi klienta

Szkolenie dla doradców, mające na celu usprawnienie obsługi klienta w taki sposób aby odbywała się ona w sposób sprawny i profesjonalny. Odpowiednie przyjęcie pojazdu do naprawy wpływa m.in. na czas, zakres prac i rentowność. Wydanie pojazdu to wizerunek firmy oraz potwierdzenie jakości serwisu. Szkolenie obejmuje weryfikację obu tych czynności i podniesienie kompetencji doradców oraz usprawnia wszystkie procesy w nich zachodzące.

Organizacja działu części

Szkolenie dla działu części obejmujące cały proces: kupno, sprzedaż, magazynowanie części nowych oraz organizacja części zdemontowanych z pojazdów w trakcie naprawy.

Efektywne wykorzystanie narzędzi kalkulacji

Szkolenie przeznaczone dla kosztorysantów lub doradców z doświadczeniem w kosztorysowaniu mające na celu użycie wszystkich dostępnych operacji powodujących wzrost ilości sprzedawanych RBH wraz z ich sensowną argumentacją.